شرح وظایف: حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد

بخش حقوقی:

  1. طرح دعاوی و تقدیم دادخواست علیه اشخاص حقوقی و حقیقی به مراجع قضایی یا پاسخ‌گویی به دعاوی مطروح در کلیۀ مراجع اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و شعب دیوان عدالت اداری و مراحل تجدیدنظر با اعلام نمایندگی از سوی اداره بر حسب مورد
  2. تعقیب و پیگیری دعاوی و شرکت در جلسات دادرسی و قراردادهای کارشناسی و معینۀ محل
  3. پیگیری اجرای احکام صادره در مراجع مختلف قضایی، دیوان عدالت اداری و مراجع حل اختلاف
  4. انجام اقدامات مرتبط به امور قراردادها و تنظیم نهایی قراردادهای مورد نیاز اداره کل و شبکه‌های تابعه
  5. تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی شامل دستورالعمل‌ها و روش‌های لازم جهت حسن انجام امور حقوقی و تهیه کتاب‌های حقوقی مورد نیاز جهت مطالعه و استفادۀ کاربردی در مواقع لزوم به نفع سازمان

بخش بازرسی و ارزیابی عملکرد:

  1. تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای یا موردی از واحدهای ستادی و شهرستانی به منظور سنجش عملکرد واحدها با اهداف، برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی دستگاه
  2. بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوۀ برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
  3. تهیۀ گزارشات دوره‌ای در فواصل ماهیانه و شش ماهه جهت ارائه به سازمان مرکزی و استانداری
  4. تجزیه و تحلیل عملکرد مدیریت‌ها و کارکنان بر اساس بازرسی‌های انجام شده
  5. کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های محسوس و نامحسوس و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی‌ربط و مدیر کل

لینک کوتاه