شرح وظایف: اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  1. مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت بر برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مبارزه، پیشگیری و مراقبت بیماری‌های دامی با اولویت بیماری‌های اخطار کردنی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام
  2. پیش‌بینی و نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌های سالیانه شامل مایه‌کوبی دام‌ها با توجه به بیماری‌های شایع در مناطق مختلف و اقدامات لازم بر علیه بیماری‌های انگلی و قارچی نظیر سم‌پاشی اماکن و بدن دام، انجام ازمایشات فارمی و اقدامات لازم علیه بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام
  3. تهیه و توزیع به موقع واکسن‌های مورد نیاز و مصرفی توسط شبکه‌های دامپزشکی
  4. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص تامین واکسن‌های مورد نیاز بخش خصوصی و نظارت بر توزیع آن‌ها و رعایت زنجیرۀ سرد
  5. تنظیم برنامه‌های لازم به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های واگیر غیر بومی با همکاری ادارۀ قرنطینه و امور بین‌الملل

لینک کوتاه