شرح وظایف: اداره برنامه و بودجه

  1. انجام بررسی‌های لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بهداشت دام
  2. مطالعه و بررسی امکانات و منابع و اولویت‌بندی طرح‌ها، برنامه‌ها، نیازها و تهیه و تنظیم بودجۀ تفصیلی و تنظیم مبادلۀ موافقت‌نامه‌های مربوطه
  3. برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی و علمی جمع‌آوری، جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور استفاده در امر برنامه‌ریزی و همکاری با مراجع آمارگیری و سرشماری
  4. پیگیری اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از منابع عمومی و تسهیلات بانکی
  5. مطالعه و نیازسنجی نیروی انسانی و پیگیری جذب اعتبار و تامین پرسنل طرح تامین نیروی انسانی و مشمولین و برنامه‌ریزی جابه‌جایی و توزیع مناسب منابع انسانی موجود

لینک کوتاه