تلفن: 08132651801
فکس: 08132651717
آدرس: همدان، بلوار آیت اله رفسنجانی، مقابل جهادکشاورزی شهرستان همدان، اداره کل دامپزشکی استان همدان
کدپستی: ۶۵۱۹۶۱۸۱۸۳
 
لینک کوتاه