ایمیل­های اداره کل دامپزشکی استان همدان

 

امور عمومی

adaf.hamedan@ivo.ir

مبارزه

adcs.hamedan@ivo.ir

معاونت توسعه

adsu.hamedan@ivo.ir

آبزیان

aqdcs.hamedan@ivo.ir

امور مالی

fin.hamedan@ivo.ir

بازرسی

hamedan.bz@ivo.ir

حراست

he.hamedan@ivo.ir

مدیر کل

head.hamedan@ivo.ir

بهداشت

health.hamedan@ivo.ir

ولی فقیه

hnvf.hamedan@ivo.ir

فناوری اطلاعات

it.hamedan@ivo.ir

آزمایشگاه

lab.hamedan@ivo.ir

حقوقی

law.hamedan@ivo.ir

نقلیه

nagh.hamedan@ivo.ir

طیور

pdcs.hamedan@ivo.ir

کارگزینی

pers.hamedan@ivo.ir

برنامه و بودجه

plan.hamedan@ivo.ir

دارو و درمان

ptl.hamedan@ivo.ir

قرنطینه

qu.hamedan@ivo.ir

روابط عمومی

relation.hamedan@ivo.ir

دبیرخانه

secr.hamedan@ivo.ir

انبار

stock.hamedan@ivo.ir

آموزش

te.hamedan@ivo.ir

معاونت فنی

tech.hamedan@ivo.ir

شهرستان تویسرکان

toiserkan@ivo.ir

شهرستان رزن

razan@ivo.ir

شهرستان ملایر

malayer@ivo.ir

شهرستان اسدآباد

asadabad@ivo.ir

شهرستان بهار

bahar@ivo.ir

شهرستان فامنین

famenin@ivo.ir

شهرستان همدان

hamedan@ivo.ir

شهرستان کبودرآهنگ

kabodarahang@ivo.ir

شهرستان نهاوند

nahavand@ivo.ir

لینک کوتاه