شرح وظایف: حراست

اجرای آئین‌نامه و دستورالعمل‌های حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد و مدارک، رایانه‌ها و ارائۀ خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیر کل در زمینه‌های مختلف از جمله :

  1. شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی ارباب رجوع و کارکنان
  2. شناسائی عوام فساد و سوء استفاده احتمالی مالی
  3. بررسی و استعلام حراستی در انتصابات به درخواست مدیر کل
  4. اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم از مجموعه و اماکن تاسیسات
  5. اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزام به خارج از کشور با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح
  6. صدور کارت شناسائی کارکنان با هماهنگی مدیریت حراست جهاد کشاورزی استان
  7. کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و وسایل نقلیه
  8. نظارت بر گردش اسناد طبقه‌بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه
  9. تهیۀ گزارش از حوادث و اتفاقات غیرعادی

لینک کوتاه