پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

نام دستگاه : * پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات تاریخ : **
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

با تشکر
محمودرضا رسولی مدیرکل اداره دامپزشکی استان همدان
جنسیت : مرد زن سن : * تحصیلات : شغل : برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
 
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر :
ردیف پرسش سطح رضایت
1 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4 نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
8 دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
9 تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
10 تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت" خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
11 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
12 نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
13 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
14 ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
15 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
16 احساس رضایت از خدمت دریافت شده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
 چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*