محمودرضا رسولی

مدیرکل محمودرضا رسولی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132651801

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : همدان - اداره کل دامپزشکی استان همدان

امیرحسین مکاری بهار

معاون سلامت امیرحسین مکاری بهار

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132651801- داخلی 104

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

علی ملکی

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی علی ملکی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 08132561801-داخلی 209

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

اصغر برهانی

رئیس اداره امور مالی اصغر برهانی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 08132561801-داخلی 214

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

وحید  توتونچیان

مسئول حراست وحید توتونچیان

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 08132561801- داخلی 205

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

کامران درخشنده

رئیس اداره تشخص و درمان کامران درخشنده

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132651801-داخلی 101

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

زهرا مهران جلیل

رئیس اداره مدیریت بیماریهای دامی زهرا مهران جلیل

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132561801-داخلی 103

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

محمد علی بهرامی

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور آبزیان و زنبور عسل محمد علی بهرامی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132651801- داخلی 202

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

مهدی طبق چی

رئیس اداره برنامه و بودجه مهدی طبق چی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 08132651801- داخلی 218

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

علی طاهری

رئیس اداره شهرستان همدان علی طاهری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08132651801-داخلی 130

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان همدان

 میثم قیاسی

رئیس اداره شهرستان نهاوند میثم قیاسی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08133429126

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند

احمد اسکندری

رئیس اداره شهرستان تویسرکان احمد اسکندری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08134853740

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان تویسرکان

بهزاد صادقی

رئیس اداره شهرستان بهار بهزاد صادقی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08134502033

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان بهار

محمود مشهوری

رئیس اداره شهرستان فامنین محمود مشهوری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08136823312

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان فامنین

بهروز شیرزادی

رئیس اداره شهرستان رزن بهروز شیرزادی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08136443503

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان رزن

عبدالحسین حافظی

رئیس اداره شهرستان کبودرآهنگ عبدالحسین حافظی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 08135227550

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان کبودرآهنگ

لینک کوتاه