امیرحسین نقی پور

مدیرکل

امیرحسین نقی پور

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (201) / مستقیم 08132651718

پست الکترونیکی : head.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

حسین عدالتي شوكت

معاون توسعه مدیریت و منابع

حسین عدالتي شوكت

تحصیلات : فوق ليسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (218)

پست الکترونیکی : adsu.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

احمد رسولي

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه

احمد رسولي

تحصیلات : فوق ديپلم

شماره تماس : 08132651801 داخلی (207) / مستقیم 08132647161

پست الکترونیکی : hnvf.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

محمد دارابی

مسئول حراست

محمد دارابی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (206) / مستقیم 08132651819

پست الکترونیکی : he.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

محمد علی بهرامی

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل

محمد علی بهرامی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (102)

پست الکترونیکی : pdcs.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

علی ملکی

رئيس اداره اموراداري، رفاه و پشتيباني

علی ملکی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (209) / مستقیم 08132662311

پست الکترونیکی : adaf.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

کامران درخشنده

رئیس اداره تشخیص و درمان

کامران درخشنده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (110)

پست الکترونیکی : ptl.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

اصغر برهانی

رئیس اداره امور مالی

اصغر برهانی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (214)

پست الکترونیکی : fin.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و موادغذايي

تحصیلات : دكترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (107)

پست الکترونیکی : health.hamedan@ivo.ir

آدرس : همدان - بلوار آیت الله رفسنجانی - اداره کل دامپزشکی استان همدان

فاطمه همتي منتصر

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

فاطمه همتي منتصر

تحصیلات : فوق ليسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (223)

پست الکترونیکی : it.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

زهرا مهران جلیل

رئیس اداره مدیریت بیماریهای دامی

زهرا مهران جلیل

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (103)

پست الکترونیکی : adcs.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

مهدی طبق چی

رئیس اداره برنامه و بودجه

مهدی طبق چی

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (218)

پست الکترونیکی : plan.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

سميه بيات

كارشناس مسئول مطالعات اپيدميولوژيك وآمارحياتي

سميه بيات

تحصیلات : دكترا

شماره تماس : 08132651801 داخلی (101)

پست الکترونیکی : qu.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

سارا  معصومي

كارشناس مسئول حقوقي وارزيابي عملكرد

سارا معصومي

تحصیلات : فوق ليسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (220)

پست الکترونیکی : law.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

جمال قره خاني

كارشناس مسئول آزمايشگاه

جمال قره خاني

تحصیلات : دکترای تخصصی Ph.D

شماره تماس : 08132651801 داخلی (118)

پست الکترونیکی : lab.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

احسان همتی

کارشناس مسئول روابط عمومی

احسان همتی

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08132651801 داخلی (203)

پست الکترونیکی : relation.hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

علي طاهري

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان همدان

علي طاهري

تحصیلات : دكترا

شماره تماس : 08132676651

پست الکترونیکی : hamedan@ivo.ir

آدرس : همدان، بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مقابل جهاد کشاورزی شهرستان همدان، اداره دامپزشكي شهرستان همدان

مهدی ظفری‌پور

سرپرست اداره دامپزشکی ملایر

مهدی ظفری‌پور

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08133346664

پست الکترونیکی : malayer@ivo.ir

آدرس : ملایر، میدان انقلاب، ابتدای بلوار شهید بهشتی، اداره دامپزشکی شهرستان ملایر

ميثم  قياسي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان نهاوند

ميثم قياسي

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08133429126

پست الکترونیکی : nahavand@ivo.ir

آدرس : نهاوند، کیلومتر 3 جاده کرمانشاه، جنب معالینه فنی، اداره دامپزشكي شهرستان نهاوند

احمد اسكندري

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان تويسركان

احمد اسكندري

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08134853740

پست الکترونیکی : toiserkan@ivo.ir

آدرس : تویسرکان، ابتدای جاده تویسرکان-کنگاور، جنب پاسگاه چند منظوره، اداره دامپزشكي شهرستان تويسركان

حسین  وثوقي كيا

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان اسدآباد

حسین وثوقي كيا

تحصیلات : ليسانس

شماره تماس : 08133148036

پست الکترونیکی : asadabad@ivo.ir

آدرس : اسدآباد، جاده سنقر، بلوار دامپزشکی، اداره دامپزشكي شهرستان اسدآباد

عبدالحسين  حافظي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان كبودرآهنگ

عبدالحسين حافظي

تحصیلات : دكترا

شماره تماس : 08135227550

پست الکترونیکی : kabodarahang@ivo.ir

آدرس : کبودرآهنگ، بلوار بعثت، جنب ایران‌خودرو، اداره دامپزشكي شهرستان كبودرآهنگ

بهروز شيرزادي

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان رزن

بهروز شيرزادي

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 081364443503

پست الکترونیکی : razan@ivo.ir

آدرس : رزن، جاده قروه درجزین، اداره دامپزشكي شهرستان رزن

محمود مشهوري

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان فامنين

محمود مشهوري

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08136823312

پست الکترونیکی : famenin@ivo.ir

آدرس : فامنین، بلوار سی متری امام خمینی، خیابان بعثت، کوچه دامپزشکی، اداره دامپزشكي شهرستان فامنين

بهزاد صادقي

معاون سلامت

بهزاد صادقي

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 08132651801- داخلی 104

پست الکترونیکی : hamedan@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان همدان

لینک کوتاه