شرح وظایف: معاونت سلامت

  1. نظارت و انجام راهنمایی لازم جهت تدوین برنامۀ زمان‌بندی مناسب سالانه با توجه به بخش‌نامه‌های سازمان و وضعیت بیماری‌ها در استان
  2. ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های فنی سازمان به واحدهای ستادی و اجرایی و نیز تدوین دستورالعمل‌های جهت پیشبرد اهداف مورد نظر
  3. نظارت بر حسن انجام کار ادارات ستادی و فنی
  4. انجام اقدامات لازم جهت ارتقاء علمی و مدیریتی مدیران حوزه معاونت
  5. نظارت ارشد بر بخش خصوصی و هدایت آن مرکز

لینک کوتاه