دکتر کامران درخشنده

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل دامپزشکی استان همدان

شماره تماس : 08132651801 داخلی 110

آدرس محل کار : همدان بلوار آیت الله رفسنجانی روبروی اداره جهاد کشاورزی اداره کل دامپزشکی استان همدان

ارتباط با کارشناس مسئول بازرسی دستگاه

لینک کوتاه