شرح وظایف: اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 1. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفادۀ بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز
 2. تعیین خط‌مشی و چشم‌انداز، اهداف کمی و کیفی و نیز برنامه‌ریزی به منظور تحقق ادارۀ کل الکترونیک و عرضۀ خدمات الکترونیکی
 3. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه‌ها و شبکۀ ادارۀ کل به شبکه‌های خارج از ادارۀ کل و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی
 4. برنامه‌ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره‌های آموزشی، ‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده
 5. برنامه‌ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه‌های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری

بخش آموزش:

 1. تعیین و تشخیص نیازهای آموزشی دامپزشکی استان و تنظیم برنامه‌های لازم در این زمینه
 2. تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی قبل و ضمن خدمت جهت کادر دامپزشکی و برگزاری سمینارها و همایشها و کارگاه‌های آموزشی
 3. تهیه و جمع‌آوری کتب، مجلات و نشریات داخلی و خارجی در رشته‌های مختلف دامپزشکی و نگهداری آن‌ها در ادارۀ امور کتاب‌خانۀ دستگاه
 4. تهیه و تنظیم نشریات، بروشورهای آموزشی برای استفاده کادر فنی دامپزشکی
 5. انجام امور مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی دامپزشکی (کلاس‌های مربوط به دامداران، زنبورداران، چوب‌داران و غیره و نیز دورۀ تربیت تکنسین)
 6. برنامه‌ریزی و هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی و عقیدتی کارکنان دستگاه و برگزاری مراسم در مناسبت‌های مذهبی

لینک کوتاه