شرح وظایف: اداره تشخیص و درمان

  1. انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانۀ شرکت‌های پخش دارو، واکسن و مواد بیولوژیک در سطح استان
  2. تشکیل جلسات صدور پروانه و انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز مراکز درمانی، کارت واکسیناسیون، اشتغال به امور درمانی، کلینیک، درمانگاه، بیمارستان، داروخانه و آزمایشگاه در سطح استان متناسب با نیاز مناطق و جمعیت دامی هر منطقه
  3. نظارت بر نحوۀ نگهداری و توزیع صحیح دارو، واکسن و مواد بیولوژیک در استان
  4. نظارت بر حسن اداره و نحوۀ فعالیت درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی، ارزشیابی فعالیت آن‌ها، تهیۀ گزارش و اقدام لازم نسبت به رفع مسائل و مشکلات
  5. انجام اقدامات لازم به منظور تجهیز مراکز مایه‌کوبی، درمانگاه‌ها و آزمایشگاههای بخش خصوصی با توجه به احتیاج مناطق
  6. کنترل و نظارت بر اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات درمانگاهی و آزمایشگاهی بخش دولتی و خصوصی
  7. اقدام در جهت ضبط و معدوم‌سازی داروها و واکسن‌های غیرمجاز با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط

لینک کوتاه