شرح وظایف: اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

  1. نظارت و اعمال نظر در اجرای امور عمومی از قبیل تاسیسات، تجهیزات، تعمیرات و نگهداری ساختمان و نظارت بر عملکرد خدمات عمومی همچون نقلیه، آبدارخانه و نظافت
  2. نظارت بر خرید اقلام و اجناس مورد نیاز و نظارت بر انبار و انجام امور کارپردازی
  3. بررسی و نظارت بر حسن عملکرد امور دبیرخانه از قبیل ماشین‌نویسی، فاکس، ثبت نامه‌های وارده و صادره، بایگانی مرکزی و اتوماسیون اداری
  4. نظارت بر دریافت و توزیع انواع وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی جهت همکاران
  5. بررسی و پیشنهاد عقد قرارداد با افراد و شرکت‌ها در رابطه با کارهای خدماتی به ادارۀ حقوقی با نظر مدیرکل دستگاه

لینک کوتاه