لیست اخبار صفحه :1
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با امر به معروف و نهی ازمنکر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با امر به معروف و نهی ازمنکر

برگزاری دوره آموزشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در راستای تفاهم نامه منعقد شده با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در اجرای مصوبات شورای امر به معروف ونهی از منکر اداره کل دامپزشکی استان همدان

لینک کوتاه