لیست اخبار صفحه :1
مهندس حسین عدالتی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان همدان منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان همدان:

مهندس حسین عدالتی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان همدان منصوب شد

وی پیش از این؛ کارشناس برنامه و بودجه اداره کل دامپزشکی و کارشناس تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان بوده است.

    لینک کوتاه