لیست اخبار صفحه :1
کشف و ضبط محموله 10 راسی الاغ فاقد مجوز قرنطینه ای بهداشتی توسط پست قرنطینه دامی شهید زارعی شهرستان بهار
در راستای پیشگیری از بیماری های مشترک انجام گرفت

کشف و ضبط محموله 10 راسی الاغ فاقد مجوز قرنطینه ای بهداشتی توسط پست قرنطینه دامی شهید زارعی شهرستان بهار

محموله 10 راسی الاغ زنده در گلوگاه شهید زارعی صالح اباد توسط مامورین نیروی انتظامی توقیف و تحویل مامورین پست قرنطینه دامی گردید

توقیف خودروی غیرمجاز حمل شیر خام
سرپرست اداره دامپزشکی رزن خبر داد:

توقیف خودروی غیرمجاز حمل شیر خام

توقیف خودروی غیرمجاز حمل شیرخام به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و نداشتن گواهی حمل شیر خام در این شهرستان

لینک کوتاه