لیست اخبار صفحه :1
مانیتورینگ حین و پس از عملیات واکسیناسیون دامهای شهرستان تویسرکان توسط رئیس و کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان همدان
روابط عمومی دامپزشکی شهرستان تویسرکان خبر داد:

مانیتورینگ حین و پس از عملیات واکسیناسیون دامهای شهرستان تویسرکان توسط رئیس و کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان همدان

مانیتورینگ حین و پس از عملیات واکسیناسیون جمعیت دامی شهرستان تویسرکان با حضور دکتر حافظی رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی به همراه مهندس قافلانی کارشناس واحد مبارزه اداره کل دامپزشکی استان همدان و برگزاری جلسه و ارائه راهکارهایی در خصوص پیشرفت عملکرد و تسریع در انجام فازهای واکسیناسیون انجام شد.

حضور و بازدید مهندس عدالتی معاونت توسعه مدیریت و منابع،مهندس ملکی رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی، دکتر بهرامی بازرس معتمد و دکتر دارابی مسئول حراست اداره کل محترم دامپزشکی استان از شهرستان اسدآباد
روابط عمومی دامپزشکی شهرستان اسدآباد خبر داد:

حضور و بازدید مهندس عدالتی معاونت توسعه مدیریت و منابع،مهندس ملکی رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی، دکتر بهرامی بازرس معتمد و دکتر دارابی مسئول حراست اداره کل محترم دامپزشکی استان از شهرستان اسدآباد

حضور و بازدید مهندس عدالتی معاونت توسعه مدیریت و منابع،مهندس ملکی رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی، دکتر بهرامی بازرس معتمد و دکتر دارابی مسئول حراست اداره کل محترم دامپزشکی استان از شهرستان اسدآباد

فتوکلیپ برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان مخلصش
روابط عمومی دامپزشکی شهرستان تویسرکان خبر داد:

فتوکلیپ برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان مخلصش

فتوکلیپ برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان مخلصش در سطح روستاهای محروم و کم برخوردار با حضور نیروهای بسیجی جهادگر دولتی و بخش خصوصی

برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان شهیدش در سطح روستاهای محروم و کم برخوردار
روابط عمومی دامپزشکی شهرستان تویسرکان خبر داد:

برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان شهیدش در سطح روستاهای محروم و کم برخوردار

اردوی جهادی دامپزشکی مزین به نام شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان شهیدش در سطح روستاهای محروم و کم برخوردار با حضور نیروهای بسیجی جهادگر دولتی و بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان تویسرکان برگزار شد.

برگزاری  اردوی جهادی دو روزه شهدای خدمت شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان انقلابی
در راستای تداوم راه شهدای خدمت انجام گرفت

برگزاری اردوی جهادی دو روزه شهدای خدمت شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان انقلابی

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بهار دکتر قنبری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهار از برگزاری اردوی جهادی دو روزه و انجام خدمات رایگان اداره دامپزشکی با عنوان شهدای خدمت شهید جمهور آیت الله رئیسی و همراهان انقلابی ایشان در روستاهای ساربانلر و قیدلی بلاغ خبر داد.

لینک کوتاه