لیست اخبار صفحه :1
بازدید مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان بهار از میدان دام اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بهار
در راستای نظارت بر روند انجام فعالیتهای بهداشتی در میدان دام انجام گرفت:

بازدید مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان بهار از میدان دام اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بهار، مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان بهار در راستای نظارت بر روند انجام فعالیتهای بهداشتی در میدان دام اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران این شهرستان از واحد بازدید کردند.

گشت مشترک کارشناسان دامپزشکی و ادارات ذیربط از واحدهای عرضه مواد خام دامی شهرستان رزن
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رزن خبر داد:

گشت مشترک کارشناسان دامپزشکی و ادارات ذیربط از واحدهای عرضه مواد خام دامی شهرستان رزن

کارشناسان ادارات دامپزشکی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف از واحدهای عرضه کننده مواد خام دامی،لبنیات و مواد غذایی شهرستان رزن در راستای کنترل سلامت فرآورده های خام دامی بازدید کردند

بازدید رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد از شرکت بسته بندی گوشت
رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد خبر داد:

بازدید رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد از شرکت بسته بندی گوشت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد: دامپزشکی براساس رسالت سازمانی خود مبنی بر پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و نیز نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی مورد استفاده در سبد غذایی خانوار، نظارتی همه جانبه از مزرعه تولیدات دامی تا سفره خانوار بر تمامی مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی داشته که از جمله این اماکن، مراکز بسته بندی است.

بیش از پانصد کیلوگرم سنگدان مرغی منجمد غیر بهداشتی توسط دامپزشکی بهار ضبط و معدوم سازی شد
در راستای انجام نظارتهای بهداشتی بر سردخانه های نگهداری مواد خام دامی در سطح شهرستان بهار صورت گرفت:

بیش از پانصد کیلوگرم سنگدان مرغی منجمد غیر بهداشتی توسط دامپزشکی بهار ضبط و معدوم سازی شد

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بهار، رئیس اداره دامپزشکی از کشف، ضبط و معدوم سازی بالغ بر پانصد کیلوگرم سنگدان مرغی منجمد غیر بهداشتی در یکی از سردخانه های نگهداری مواد خام دامی موجود در سطح شهرستان بهار خبر داد.

نمونه برداری دوره ای از مراکز لبنیاتی توسط بازرسان دامپزشکی شهرستان تویسرکان
روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان تویسرکان خبرداد:

نمونه برداری دوره ای از مراکز لبنیاتی توسط بازرسان دامپزشکی شهرستان تویسرکان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تویسرکان از نمونه برداری دوره ای و بازدید های سرزده از مراکز لبنیاتی سطح شهرستان تویسرکان توسط کارشناسان دامپزشکی خبرداد.

تعداد 65 پرونده تخلف بهداشتی حوزه دامپزشکی جهت سیرمراحل قانونی به تعزیرات حکومتی همدان معرفی شد
در راستای تامین سلامت و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه در یکماه گذشته:

تعداد 65 پرونده تخلف بهداشتی حوزه دامپزشکی جهت سیرمراحل قانونی به تعزیرات حکومتی همدان معرفی شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان: معرفی 65 واحد متخلف بهداشتی حوزه دامپزشکی به تعزیرات حکومتی،کشف، ضبط و امحاء 9ونیم تن موادخام دامی غیربهداشتی و پلمپ یک واحد مرغ فروشی در یکماه گذشته در شهرستان همدان صورت پذیرفت.

نظارت عالیه بر کشتارگاه دام ملایر
روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان ملایر خبرداد:

نظارت عالیه بر کشتارگاه دام ملایر

دکتر مهدی ظفری پور از استقرار یک نفر دامپزشک دولتی در کشتارگاه دام ملایر خبر داد.

معدوم سازی بالغ بر سیصد کیلوگرم سنگدان مرغی غیر بهداشتی در شهرستان بهار
در راستای انجام نظارتهای بهداشتی بر تولید، حمل، توزیع و عرضه مواد خام دامی در شهرستان بهار انجام گرفت:

معدوم سازی بالغ بر سیصد کیلوگرم سنگدان مرغی غیر بهداشتی در شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بهار، رئیس اداره دامپزشکی این شهرستان از شناسایی یک خودرو غیر مجاز حامل بالغ بر سیصد کیلوگرم سنگدان مرغی غیر بهداشتی و معدوم سازی این محموله خبر داد.

لینک کوتاه