لیست اخبار صفحه :1
مسمومیت ناشی از سمپاشی در زنبورستان ها و محافظت از گرده افشان ها در باغات و مزارع کشاورزی

مسمومیت ناشی از سمپاشی در زنبورستان ها و محافظت از گرده افشان ها در باغات و مزارع کشاورزی

نگهداری زنبورهای عسل به صورت تجاری فواید زیادی برای زنبورداران دارد. تولیدات متنوع و همچنین گرده افشانی محصولات زراعی و باغی از مزایای نگهداری و پرورش زنبور عسل و حمایت از سایر گرده افشان ها است. حشرات گرده افشان، که زنبورها مهمترین آنها هستند، به میزان قابل توجهی به عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی به خصوص درختان میوه کمک می کنند اما این گرده افشان ها در برابر آفت کش ها بسیار حساس هستند

لینک کوتاه